Laguntzaileen faktoreak

Lekuaren ahalmenean laguntzen duten faktoreak

Dozena bat faktore baino gehiago daude gune sakratuetan energia-eremuen presentzian laguntzen dutenak. Ondoren datorren eztabaida ez da, zalantzarik gabe, gaiari buruzko iruzkin osoa. Zerrendari faktore gehiago gehitu litezke, eta kapituluak, liburu osoak ez badira, hainbatetan idatz daitezke. Faktore hauek ez daude inongo garrantziaren arabera zerrendatzen. Munduan ez dago "lekurik sakratuena" bezalakorik, eta leku baten boterea laguntzen duen faktorerik ez da garrantzitsuena. Faktore konstelazio bat sartzen da jokoan, eta sailkapen bertikal edo hierarkiko bat baino talde horizontal gisa ikusi behar ditugu. Gure zerrenda edozein guneren oinarrizko alderditik hasten da - Lurra bera - eta gizakiak gunera egindako ekarpenekin jarraitzen du, bai egiturazkoak bai nahita. Gune sakratu guztiek, edo gune mota guztiek, ez dute faktore horietako bakoitza izango. Gune batzuek beste gune batzuk baino gehiago edo gutxiago izango dute. Nire ulermenaren arabera, hau da konbinazioa gizakien efektu psikologiko eta fisiologikoak katalizatzen dituzten faktore horietako hainbat, bakarra baino.