Laguntzaileen faktoreak

Lekuaren ahalmenean laguntzen duten faktoreak

Gune sakratuetan energia eremuak egoteari laguntzen dioten dozena bat faktore baino gehiago daude. Hurrengo eztabaida ez da gaiaren inguruko iruzkin oso bat. Faktore gehiago gehitu litezke zerrendari eta kapituluak, liburu osoak ez badira, horietako hainbatetan idatzi liteke. Faktore hauek ez daude inolako ordenantzarik agertzen. Ez dago munduan "leku sakratuena" denik eta toki baten boterean laguntzen duen faktorerik ez da garrantzitsuena. Faktore konstelazio bat sartzen da jokoan, eta sailkapen horizontal gisa ikusi behar ditugu sailkapen bertikal edo hierarkiko gisa. Gure zerrenda edozein guneren funtsezko alderdiarekin hasten da - Lurra bera ere - eta jarraitzen du gizakiak bere lekuan sartu, egiturazkoa eta nahitakoa. Gune sakratu guztiek edo gune mota guztiek ez dute faktore hauetako bakoitza. Gune batzuek beste gune batzuek baino gehiago edo gutxiago izango dute. Ulertu dutenaren arabera, hau da konbinazioa Hainbat faktorek baino gehiagok, gizakiengan eragin psikologikoak eta fisiologikoak katalizatzen dituztenak.